ثبت نام امتحانات

همایش ملی فقه و هنر روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴، در سالن همایش های بین المللی غدیر قم، با پخش فیلم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران همایش ملی فقه هنر، در قم شروع به کار کرد.

ادامه مطلب

ثبت نام امتحانات

همایش ملی فقه و هنر روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴، در سالن همایش های بین المللی غدیر قم، با پخش فیلم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران همایش ملی فقه هنر، در قم شروع به کار کرد.

ادامه مطلب

ثبت نام امتحانات

همایش ملی فقه و هنر روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴، در سالن همایش های بین المللی غدیر قم، با پخش فیلم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران همایش ملی فقه هنر، در قم شروع به کار کرد.

ادامه مطلب

جدیدترین اخبار

مدیر و معاونت های مدرسه علمیه خان

سید حسین حسینی
سید حسین حسینی مدیر ۲ سال معاون تهذیب حوزه علمیه استان یزد
۳ سال مدیر مدرسه علمیه خان
فاطمی نسب
فاطمی نسب معاون اجرایی
عبدالله احرامیان پور
عبدالله احرامیان پور معاون آموزش 1 سال مسئول دفتر مدیر حوزه علمیه استان یزد
۱ سال معاون آموزش مدرسه علمیه شفیعیه
۱ سال معاون آموزش مدرسه علمیه امام خمینی رحمه الله علیه
۳ سال معاون آموزش مدرسه علمیه خان
محمد بقایی هامانه
محمد بقایی هامانه معاون تهذیب ۱ سال معاون تهذیب مدرسه علمیه امام خمینی رحمه الله علیه
۱ سال معاون تهذیب مدرسه علمیه مصلی
۲ سال معاون تهذیب مدرسه علمیه خان
۲ سال فرمانده پایگاه بسیج شهید بستانی مدرسه علمیه خان
محمد صادق سخاوری
محمد صادق سخاوری معاون پژوهش استاد مکالمه عربی در سالیان متمادی
۳ سال معاون پژوهش مدرسه علمیه خان
مهدی لطفی
مهدی لطفی مسئول دبیرخانه ۲ سال کارشناس آموزش مدرسه علمیه خان