نگارخانه

کارگاه آموزشی | کلیپ سازی – تدوین – کارگردانی
بسم الله الرحمن الرحیم به جهت ایجاد بستر های مجازی در راستای مقابله با ویروس منحوس کرونا، مدرسه علمیه خان یزد در نظر دارد تا دوره های زیر را برگزار نماید: کلیپ سازی ، تدوین و کارگردانی
ادامه مطلب
دوره قرآنی
گزارش تصویری از برگزاری اولین روز از دوره قرآنی در مدرسه علمیه خان
ادامه مطلب