درباره مدرسه علمیه خان یزد

محمدتقی خان بن میرزا محمد باقر بافقی که به خان بزرگ شهرت داشت و سر سلسله ‌خاندان مشهور به «خوانین» یزد بوده است در سال ۱۱۲۹ متولد شد. وی پس از به حکومت رسیدن، تأسیسات عمومی و خیریه مهم مانند باغ دولت‌آباد، میدان خان،‌ قیصریه، مدرسه خان و جنت‌آباد را احداث کرد. مدرسه علمیه خان استان یزد در بازارچه پنجه علی این استان قرار دارد.یزد ، در اواخر قرن سیزده داراى حوزه علمى پر رونقى بوده و پنج مدرسه علمیه به فعالیت اشتغال داشته است. در این میان مدرسه بزرگ و زیباى محمدتقى خان از شهرتى به سزا برخوردار بوده است.
بسیارى از شاگردان میرزاى شیرازى، شیخ انصارى و آخوند خراسانى با تدریس دروس سطح و خارج ، رونقى به سزا به حوزه علمیه یزد بخشیدند و بزرگان زیادی از این حوزه برخواسته‏ اند.